Burgers meer informeren via hedendaagse kanalen

Polder Schelde Durme Oost verspreidt, samen met het aanslagbiljet polderbelasting, tweejaarlijks een folder waarin het belang van de onbevaarbare waterlopen wordt toegelicht. Elke editie wordt een ander aspect (soorten waterlopen, belang van waterlopen, hoe omgaan met waterloop naast je perceel, ...) toegelicht. Mogelijks kunnen vanuit de Vlaamse Overheid meer ingrijpende campagnes worden opgestart waarbij gebruik gemaakt wordt van televisie en internet. De provincie Oost-Vlaanderen heeft hier al een mooie start genomen: https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/wonen-langs-een-waterloop.html

16 april 2018 - Polder Schelde DO
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0