Sensibiliseren van alle actoren die te maken hebben met de start van een bouwproject.

Momenteel loopt er binnen de provincie Vlaams-Brabant een ‘Provinciale prijs 2018 – Waterrobuust bouwen’ waarbij er aan bouwheren en architecten wordt gevraagd om hun beste voorbeelden in te sturen. Na afloop zal het resultaat hiervan gecommuniceerd worden aan een breed publiek. De bedoeling is hiermee zoveel mogelijk actoren in het bouwgebeuren te informeren en sensibiliseren in de hoop een gedragsverandering te weeg te brengen.

www.vlaamsbrabant.be/prijs-waterrobuust-bouwen

13 april 2018 - Stijn C
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0