Individuele maatregelen in groep

Er zijn heel wat redenen waarom bewoners vandaag geen maatregelen treffen: gebrek aan kennis, financieel of ze zien dit niet als hun verantwoordelijkheid.
Een subsidiemechanisme kan een eerste stap vormen maar is op zichzelf onvoldoende om mensen tot actie aan te zetten. In plaats van dit als individuele maatregelen te betrachten is het interessanter om het beleid op het wijkniveau te richten. In participatietrajecten gaan wijkbewoners samen na welke maatregelen mogelijk zijn op eigen perceel, in de wijk, op organisatorisch vlak,... Op die manier kunnen de bewoners elkaar aanmoedigen om maatregelen te treffen, kennis uitwisselen, samen financiering zoeken (bv. via groepsaankopen),... Op enkele plaatsen in Vlaanderen lopen hier al experimenten rond (o.a. Ninove & Denderleeuw via het FRAMES-project).

9 april 2018 - Hannelore M
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0