Samenwerken en middelen voorzien is de boodschap

De lokale know how en de directe aanwezigheid op terrein van mijn werkmannen is bijzonder waardevol. Daar waar men soms stelt dat één instantie moet instaan om te komen tot het beste resultaat, stel ik volledig dat dit niet zo is! Samenwerken dat is de boodschap. Prima dat we als lokale overheid mee denken. Graag ook mee helpen en mee werken!
Ik stel vast dat er ontzettend veel verloop is van ‘functies’ binnen provincie en Vlaamse overheid. Deze personen moeten zich dan vaak nog eerst inwerken en op het moment dat ze dan hun weg gevonden hebben… zijn ze weg…Dit is niet optimaal!
Op verschillende overlegmomenten haal ik kracht uit personen van provincie ea, die er ook zo over denken. Wij werken samen, hebben soms andere visies, maar proberen bovenal om tot een beste oplossing te komen. Dit is een meerwaarde!
Het engagement dat je daarbij aangaat is bovendien onbezoldigd. Door mijn hoofdjob kan ik bovendien niet altijd aanwezig zijn op alle vergaderingen waarop ik wil …. Ook daar zou de overheid meer ruimte en financiële middelen kunnen geven.

22 maart 2018 - Johan T
  • Totaal
    1
  • 0
  • 0
  • 0