Sensibiliseren: geef (de) water(loopbeheerder) ruimte, preventieve knotten van hout, ...

Momenteel zijn er verschillende overheden die onbevaarbare waterlopen beheren. Elke beherende overheid hanteert algemene wetgeving maar ook regionale reglementeringen. Enkele voorbeelden:
- De bouwvrije zone van 3 meter langs de kruin van een waterloop
- De 5 meter-zone erfdienstbaarheid voor machinale onderhoudswerken
- De preventieve houtkap ( knotten van bomen ) zodat er geen sluikhout de waterdoorlaatbaarheid belemmerd
- Hou een oogje in het zeil, meld sluikvuil of neem het zelf weg, ...
- Let op met het ophogen van aanliggende percelen.
Dergelijke informatie en regelgeving zijn vaak onvoldoende bekend bij de aanpalende eigenaars en gebruikers langs onbevaarbare waterlopen.
Een voorbeeld van een goede sensibiliseringsactie: https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/wonen-langs-een-waterloop.html
Maak hierover een boodschap van algemeen nut op de nationale omroep.

13 maart 2018 - Ward V
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0