Gebruik maken van zoet water uit getijdenrivieren voor bevloeiing achterland.

De overheid moet bij het nemen van maatregelen opletten deze niet te veralgemenen. In heel wat getijdenrivieren blijft het waterpeil tijdens droge periodes voldoende hoog om het achterland te voorzien van zoet water. Door de getijdenwerking mee te laten spelen in het achterland via sluizen worden deze gebieden ook voorzien van zoet water tijdens droge periodes. Beperkingen moeten op zijn minst op schaal van de bekkens bekeken blijven worden en niet globaal voor Vlaanderen.

16 april 2018 - Polder Schelde DO
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0