Er dient rekening gehouden te worden met de eventuele financiële impact van beperkingen; wanneer een maatregel (hoge) kosten inhoudt zonder enig ander financieel voordeel zal de bevolking minder enthousiast zijn.

Er dient een evenwicht te zijn zoals bijvoorbeeld in het moeten plaatsen van een hemelwaterput: dit kost geld, maar anderzijds zorgt dit ervoor dat men dit water kosteloos nuttig kan aanwenden voor bv wasmachine, toilet, buitenkraan enz. De kuststrook is een zandstrook en bijgevolg erg infiltratiegevoelig. Daarnaast is de kuststrook nagenoeg volgebouwd met appartementen. De gemeenten dienen na te denken over hoe het hemelwater maximaal in de grond kan komen, vooral waar infiltratie mogelijk is.
(ingediend door de Oostkustpolder)

13 april 2018 - Katrien T
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0