Voorrang geven aan levensnoodzakelijke behoeften (eten en drinken).

(ingediend door de Oostkustpolder)
Het opleggen van beperkingen mag deze behoeften niet in het gedrang brengen (vb drinkwatermaatschappijen, landbouw,…).De mensen moeten zich goed bewust zijn van een duidelijk omschreven en logisch nut/noodzaak van een of andere beperking.

13 april 2018 - Katrien T
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0