Oppassen dat landbouw rendabel blijft

Dit is toch ook wel een beetje ‘gevaarlijk’. Daar waar landbouwer al geld moet betalen om grondwater op te pompen en bovendien nog eens dubbel moet betalen want dat water wordt dan ook zogezegd geloosd…, kan men een landbouwer zijn volledige teelt en dus opbrengst verloren laten gaan. Op die manier kunnen hele landbouwbedrijven failliet gaan. Dit kan toch ook niet de bedoeling zijn.

22 maart 2018 - Johan T
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0