Peilbeheer via stuwen op en behouden van buffercapaciteit van onbevaarbare waterlopen

Binnen polder Schelde Durme Oost wordt actief via stuwen aan waterpeilbeheer gedaan. Hierdoor wordt de grondwatertafel van de percelen op een zo gunstig mogelijk niveau gehouden. Via oeververstevigingswerken en reguliere onderhoudswerken wordt getracht het buffervolume van onbevaarbare waterlopen zo groot mogelijk te houden. Meer dan ooit is er nood aan een goed onderhouden waterlopenstelsel van onbevaarbare waterlopen. Daarnaast kan met goed geplaatste kunstwerken en een goed beheer het water zo lang als mogelijk in de waterlopen gehouden worden.

16 april 2018 - Polder Schelde DO
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0