De polderbesturen staan in voor een goed onderhoud van hun waterlopen.

De waterlopen worden jaarlijks gereit en volgens noodzaak, afhankelijk van de hoeveelheid slib, geregeld geruimd.

13 april 2018 - Katrien T
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0