Het bestuur van de Oostkustpolder legt in het adviseren van stedenbouwkundige – en milieuvergunningsaanvragen steeds de aanleg van een open infiltratie – buffervoorziening op, indien praktisch en technisch realiseerbaar.

Op die manier wordt water opgevangen en krijgt het de tijd om in de grond te dringen. Grondwater wordt op die manier aangevuld.

13 april 2018 - Katrien T
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0