Het bestuur van de Oostkustpolder investeert in het installeren van aftapconstructies waarmee het mogelijk wordt om het effluentwater van RWZI's een tweede leven te geven in poldergebied.

Een kostbare bron van proper zoet water is effluentwater van RWZI. Meestal wordt het gezuiverde water in een of ander kanaal geloosd dat uitmondt in zee. In tijden van droogte is het schrijnend om te zien hoe dit kostbare, nodige water, zomaar in zee geloosd wordt.

13 april 2018 - Katrien T
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0