Blijvend nat grasland - poldergrasland

Werking zal wel gekend zijn... Kan gestimuleerd worden door de derogatie enkel nog toe te kennen aan grasland, in het algemeen. Teeltverbod in overstromingsgevoelige valleien in het voordeel van grasland en haar denitrificerende kwaliteiten. Ook het werken met riet (zelfde kwaliteiten) met natuurlijke oevers en het vertragen van de stroming zal effect hebben (weg van afvoeren en stockeren in putten (bufferbekkens) voor droogteperiodes). Daarnaast kan het actief behoud van historische poldergraslanden, door een intrinsieke motivator, zorgen voor minder diffuse instroom (gezien het een extensieve teelt is), maar ook een groter reinigend vermogen (oa. stilstaand water en werking denitrificatie). Hiervoor moeten ecosysteemdiensten kunnen gevaloriseerd worden door de boer (meer dan reiniging, ook landschap, toerisme, waterstockage, infiltratie, biodiversiteit, meerwaarde producten,...).

28 maart 2018 - Bart V
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0