Keuze te nemen erosiebestrijdingsmaatregelen op bedrijfsniveau beschouwen.

Erosiebestrijdingsmaatregelen worden nu genomen op perceelsniveau. Een weide gelegen onderaan een erosiegevoelig perceel zou bijvoorbeeld ook als bufferstrook moeten kunnen gelden.

15 april 2018 - Maarten DB
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0