meer inzicht, verder sensibiliseren en ook brongericht te werk gaan

-Meer (wetenschappelijk) inzicht in de bronnen van verontreiniging door fosfaat in waterlopen vanuit landbouw én andere sectoren.
- Begeleiding en ondersteuning van landbouwers rond duurzame bemesting
- Aansluiting op (gescheiden) riolering vergroten
- Erosiebestrijdende maatregelen nemen op landbouwpercelen

13 april 2018 - Stijn C
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0