Het voeren van een goed waterbeheer, zodat de landbouwers de percelen droog kunnen bewerken in het voorjaar.

Een goede bodemstructuur heeft voldoende bergend vermogen en leidt tot minder afspoeling.

13 april 2018 - Katrien T
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0