Hectareheffing N en P

Stilaan komt het einde van MAP 5 in zicht. Resultaten zijn er niet. De periode van focus op begeleiden, zal een einde moeten kennen. Landbouwers die het nog steeds niet goed doen, moeten terug bij de zaak gehaald worden. Daarom een keuze: of een forfaitaire hectareheffing, waarbij de kosten voor de ruiming (ook in natuurgebieden) worden vergoed door de vervuiler, of een gradueel hoger wordende hectareheffing voor de hardleerse landbouwers.

28 maart 2018 - Bart V
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0