Afbouw mestdruk veeteelt

De waterkwaliteit (N en P) verslechtert gelijk met de toename van de intensieve veeteelt. De link kan zijn dat er gezocht wordt naar plaatsingsruimte, lekken, verweving met de groenteteelt die een hoge vraag heeft,... alles wat afhankelijk van het gebied en de teelten. Gezien er meerdere drijvers (bijv. kost afzet, korting meenemen effluent, kleur en grootte groenten, grillig teeltschema verwerker,...) zijn die een boer aanmoedigen om meer mest te plaatsen dan het systeem aan kan, is de meest eenvoudige, de druk van de ketel halen. De massale productie die niet kan zonder overheidstussenkomst en externalisering van de milieukost, moet naar een productiesysteem waar deze kost ingerekend wordt in de prijs. Dan ga je sowieso meer kijken naar systemen met een hogere toegevoegde waarde. Vlaanderen heeft tout court een soort stadslandbouw, gezien we één grote verstedelijking kennen. De productie moet dan ook hierop afgestemd worden.

28 maart 2018 - Bart V
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0